• Lữ bố
 • Hoa mộc lan
 • Tôn ngộ không

kỹ năng cơ bản:

Tạo sát thương theo đường thẳng, có xác suất nhỏ Diệt Nhanh 1 địch

kỹ năng chuyển sinh:

Tấn công hàng ngang 3 lần và đánh bay địch có tỷ lệ Diệt Nhanh địch và bạo kích.

kỹ năng cơ bản:

Sát thương phạm vi, pháp giáp địch sát thương 2 lần liên tiếp.

kỹ năng chuyển sinh:

Sát thương 5 lần và đẩy lùi địch, có xác suất sát thương xuyên giáp.

kỹ năng cơ bản:

Triệu hồi Như Ý Bổng công vị trí chỉ định, gây choáng 2s.

kỹ năng chuyển sinh:

Hóa thành nhiều Hầu Vương, tấn công khu vực chỉ định 5 lần.

 • Seimei
 • Sherlock Holmes
 • Hằng Nga

kỹ năng cơ bản:

Phóng sét gây 5 lần sát thương và xóa buff của địch.

kỹ năng chuyển sinh:

sát thương 6 lần, vây khốn địch, khiến địch bị định thân, xóa buff của địch.

kỹ năng cơ bản:

Bắn Chân Nhãn trận, dò xét khu vực, phát hiện địch tàng hình.

kỹ năng chuyển sinh:

Phong Bạo Nhãn, khiến địch không thể ẩn thân, công địch trong phạm vi 3 lần.

kỹ năng cơ bản:

Nguyệt Quang tấn công khu vực chỉ định gây Mù lòa cho địch.

kỹ năng chuyển sinh:

Triệu hồi Mặt Trăng rơi xuống theo đường thẳng, khiến địch Hoảng sợ và Trầm Mặc.

 • Napoleon
 • Tôn Thượng Hương
 • Thành Cát Tư Hãn

kỹ năng cơ bản:

Hỏa thương tấn công khu vực, sát thương bằng 1% máu tối đa của địch.

kỹ năng chuyển sinh:

Dùng đại bác tấn công phạm vi chỉ định 12 lần, sát thương bằng 1% máu tối đa của mục tiêu.

kỹ năng cơ bản:

Bắn đạn nổ gây sát thương 6 lần khu vực chỉ định.

kỹ năng chuyển sinh:

Ném Bom ánh sáng gây sát thương khu vực chỉ định, 100% gây bạo kích 10 lần.

kỹ năng cơ bản:

Gọi Liệt Ưng, tấn công phạm vi chỉ định 5 lần, phát hiện mục tiêu ẩn thân.

kỹ năng chuyển sinh:

Thả đàn Liệt ưng trinh sát ẩn thân toàn màn hình, phá ẩn thân và gây bạo kích 5 lần.

 • Điêu Thuyền
 • Gia Cát Lượng
 • Michael Jackson

kỹ năng cơ bản:

Ném Hồng Liên gây cho địch trong phạm vi sát thương 3 lần, gây nổ và chảy máu địch.

kỹ năng chuyển sinh:

Tung Liên Hoa trận ra 4 phía, gây 5 lần sát thương và khiến địch choáng 2s kèm chảy máu.

kỹ năng cơ bản:

Phóng nhiều luồng sét sát thương địch và gây chảy máu.

kỹ năng chuyển sinh:

Tạo Lôi Điện trận, gây sát thương 8 lần, gây choáng và Thiên Phạt trong phạm vi.

kỹ năng cơ bản:

Ném Đèn sân khấu gây sát thương theo đường thẳng.

kỹ năng chuyển sinh:

Bắn 2 vệ tinh có tốc độ chậm tấn công trên đường chúng đi qua, liên tục giảm tốc mục tiêu.

Game SG140